Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vydří

2. Důvod a způsob založení

Obec Vydří (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
- Sdružení hasičů
- Czech POINT

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad
  Vydří 51
  378 02  Stráž nad Nežárkou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  Vydří 51
  378 02  Stráž nad Nežárkou

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí   8:30 - 10:30
  Pátek   16:00 - 17:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 725 047 266

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.vydri.cz

 • 4.6 Elektronické adresy

  obec.vydri@tiscali.cz

 • 4.7 ID datové schránky

  brbb7rd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 603196399/0800 (ČS, a.s.)
Číslo účtu: 94-5310251/0710 (ČNB)

6. IČ

00666581

7. DIČ

CZ00666581

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence - aktuálně obec žádné výhradní licence neposkytuje

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • ---

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2020 Obec Vydří, All rights reserved
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.